GroenLinks wil meer bewaakte fietsenstallingen in Sittard-Geleen. Stop diefstal!

Her en der in onze gemeente worden fietsen gestolen. Van opritten, bij gemeenschapshuizen en sportclubs, uit schuurtjes en garages.

“Wat mij echter zo boos maakt is dat onze gemeente niet actiever op preventie inzet en ervoor zorgt dat bezoekers van de centra hun fiets veilig kunnen stallen.” zegt fractievoorzitter Kim Schmitz.

 

“Dat fietsen gestolen worden zijn we al bijna als normaal gaan beschouwen. Wie doet nog aangifte? Alleen nog mensen die dat voor hun verzekering moeten doen.

De rest haalt boos en verdrietig de schouders op en koopt een vervangende fiets” aldus Kim Schmitz.

Het is en blijft voor GroenLinks echt onacceptabel dat er fietsen worden gestolen en de overheid moet daar een actievere rol in oppakken.

“En dat doe je dus niet door de bewaking bij de fietsenstalling op de Paardestraat weg te bezuinigen.

De bewaakte fietsenstalling in Ligne is nog steeds te pas en te onpas open. Daar is geen pijl op te trekken. Bovendien is daar heel wat overlast gaande. Deze week is er zelfs een fiets gestolen tijdens de uren dat er toezicht was.

Bovendien sluiten de openingstijden van die fietsenstalling helemaal niet aan bij die van Filmhuis De Domijnen. Regelmatig staan filmhuisbezoekers voor een gesloten deur en komen niet bij hun fiets.”

GroenLinks heeft in september al politieke vragen gesteld over de beperkte mogelijkheden om je fiets bewaakt te stallen bij Ligne.

Inmiddels is de fietsenstalling aan de Paardestraat ook niet meer bewaakt.

GroenLinks raadslid Math De Loo stelt vandaag vervolgvragen aan het college over de gebrekkige mogelijkheden die zij bezoekers van Sittard geeft om hun fiets veilig te stallen. Zeker nu het parkeertarief nog duurder wordt moeten mensen immers met een goed en veilig gevoel op de fiets naar de stad kunnen komen. Wetende dat die fiets er ook nog staat bij terugkomst!

 

Math de Loo, raadslid GroenLinks