GroenLinks steunt actie voor rechtszaak schone lucht!

Persbericht:

De kwaliteit van onze lucht voldoet niet aan de Europese wet. We leven in Nederland maanden korter door de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide die we inademen. Gisteren nog kwam de Gezondheidsraad met een advies aan de Regering om méér werk te maken van schone lucht omdat daarmee nog een aanzienlijke gezondheidswinst is te boeken.

De Vereniging Milieudefensie is vorig jaar een rechtszaak begonnen waarin van de Nederlandse Staat geëist werd om te gaan voldoen aan de Europese wet voor luchtkwaliteit. De uitspraak was teleurstellend. De rechter onderschreef dat Nederland niet voldoet aan de Europese wet voor luchtkwaliteit maar toch hoeft de Staat niet harder aan de slag. Onbegrijpelijk en daarom heeft Milieudefensie besloten in hoger beroep te gaan. Het hoger beroep kost € 50.000,00. Milieudefensie is gisteren gestart met een inzamelingsactie om dat geld bijeen te krijgen.

De GroenLinks afdeling Sittard-Geleen heeft heden een bedrag van € 25,00 gedoneerd voor het hoger beroep en roept onze inwoners op aan deze aktie ook een steentje bij te dragen. Dan kan de rechtszaak verder gevoerd worden! (meer info: www.milieudefensie.nl/)

Fractievoorzitter Kim Schmitz: “Schone lucht is voor GroenLinks ook lokaal een belangrijk thema, zeker in een zo verstedelijkte en industriële regio als de Westelijke Mijnstreek. Op satellietbeelden is duidelijk te zien dat wij in één van de meest vervuilde gebieden in Europa wonen. In ons verkiezingsprogramma voor Sittard-Geleen stellen we een hele reeks maatregelen voor: aanplant komende vier jaar van 4000 extra bomen juist om de luchtkwaliteit te verbeteren; stimuleren elektrisch vervoer, prioriteit voor de fiets in de stad en snelheidsbeperkingen. Ook ten aanzien van de luchthaven is GroenLinks kritisch omdat extra vliegverkeer in de regio bijdraagt aan nog méér fijnstof”