GroenLinks stelt vragen over het NOS-onderzoek over loden waterleidingen

De NOS heeft eind januari een enquête gehouden onder alle gemeenten over aanwezigheid en gebruik van loden waterleidingen. In totaal heeft 61% van alle gemeenten tot heden gereageerd. Volgens onze gegevens zat de gemeente Sittard-Geleen daar niet bij. Uit het onderzoek kwam dat 165 gemeenten niets afweten van de aanwezigheid en gebruik van loden waterleidingen.

Juist voor baby's en kinderen tot 7 jaar is het schadelijk om water te drinken uit loden leidingen. Ook voor volwassenen is lood ongezond: het kan een verhoogde bloeddruk en nierfalen veroorzaken.

Het RIVM, de Gezondheidsraad, de GGD en het ministerie van Binnenlandse Zaken raden het drinken van kraanwater uit loden leidingen al jaren volledig af. Zelfs bij twijfel over het type leiding moet er voor de zekerheid water uit fles in plaats van kraanwater worden gedronken, luidt het advies. Mochten er nergens in onze gemeente loden leidingen zijn in onze scholen en kinderdagverblijven dan is dat volgens de GroenLinks fractie ook relevant om te melden vanwege mogelijk ongerustheid bij ouders.

Onze vragen aan het college (grotendeels dezelfde vragen die de NOS aan alle gemeenten heeft gesteld):

  1. Zijn er in onze gemeente gemeentelijke gebouwen met loden waterleidingen?
  2. Zijn er in onze gemeente nog gebouwen met loden waterleidingen?
  3. Zijn er in onze gemeente nog basisscholen die loden waterleidingen hebben liggen?
  4. Zijn er in onze gemeente kinderopvangen of kinderdagverblijven die nog loden waterleidingen hebben liggen?
  5. Onderzoekt Sittard-Geleen momenteel gebouwen op de aanwezigheid van loden waterleidingen?
  6. Is de gemeente Sittard-Geleen voornemens om gebouwen in de toekomst te onderzoeken op de aanwezigheid van loden leidingen?
  7. Mochten er nergens in scholen en kinderdagverblijven loden leidingen zijn, is de gemeente Sittard-Geleen dan bereid dat actief (website, persbericht) te communiceren?