Foto: Sittard-Geleen Nieuws

GroenLinks maakt zich hard voor concept Tutti Mangiare in Born.

Al sinds begin 2015 maakt de GroenLinks fractie zich hard voor het voortbestaan van Casa Piano met in het bijzonder aandacht voor de maatschappelijke voorziening Tutti Mangiare. Uitbater Sergio Klein heeft met zijn initiatief immers bloot gelegd dat er een grote behoefte is aan een voorziening als het concept Tutti Mangiare voor inwoners uit Born en omstreken. Dagelijks schuiven vele ouderen en alleenstaanden aan voor een maaltijd tegen kostendekkend tarief die in gezamenlijkheid wordt bereid en genuttigd.

Per 1 februari is Casa Piano helaas gesloten. Veel inwoners uit Born en de omliggende dorpen die gebruik maken van de diensten van Stichting Tutti Mangiare maken zich terecht zorgen over het voortbestaan van de voorziening.

GroenLinks heeft in commissie- en raadsvergaderingen alle betrokkenen regelmatig opgeroepen tot erkenning van de maatschappelijke voorziening Tutti Mangiare en om alles in het werk te stellen voor behoud in Born van dit belangrijke initiatief.

De ene partij was bereid hier verder in te gaan dan anderen. GroenLinks heeft vanaf dag één gekoerst op een wijziging van het bestemmingsplan om één en ander mogelijk te maken.

Medio vorig jaar gaf de gehele gemeenteraad duidelijk te kennen waarde te hechten aan het voortbestaan van het project Tutti. Het college heeft daarop aangegeven de kruimelgevallenregeling toe te willen passen op het pand aan de Kerkstraat zodat conform de wens van de gemeenteraad de maatschappelijk relevante voorziening voor ouderen in Born kon blijven bestaan. Daarmee leek een einde te komen aan een jarenlange periode van gekrakeel tussen Klein en de gemeente, al dan niet tot aan de rechter aan toe.

Nu het voortbestaan van Tutti Mangiare ondanks de getoonde welwillendheid van het college aan een zijden draadje hangt is er reden temeer voor GroenLinks om in samenwerking met het GOB vragen aan het college te stellen over welke inspanningen daadwerkelijk door alle betrokken partijen in deze kwestie zijn gedaan. Heeft iedereen die het maatschappelijk belang van deze voorziening erkent en er uitvoering aan geeft de uiterste inspanning gedaan die verwacht mag worden?

Praktischer en nog belangrijker is de vraag van hoe nu verder. GroenLinks hoopt van harte dat zowel politiek als maatschappij, elk in haar eigen rol en mogelijkheden, zorg wil dragen voor de gebruikers van Tutti Mangiare. Dat dit fantastische initiatief niet verloren gaat en alle medewerking krijgt als het wellicht in een andere vorm, onder ander beheer op een andere locatie in het Bornse een doorstart kan maken indien Casa Piano gesloten blijft.