Op 4 december bracht de Nationale Ombudsman het rapport "Geen fraudeur, toch boete" uit. Hieruit blijkt dat het merendeel van de mensen dat beboet wordt voor uitkeringsfraude, niet doelbewust fraude pleegt. Ook is in een uitspraak van de Raad van Beroep aangegeven dat hoogte van boetes meer in relatie moeten staan tot de verwijtbaarheid van het individu. GroenLinks vraagt al tijden aandacht voor deze problematiek en gesterkt door de conclusies uit het rapport van de Nationale Ombudsman hebben wij raadsvragen hierover gesteld.

In Sittard-Geleen heeft GroenLinks raadslid Math De Loo zich onlangs tijdens de laatste raadsvergadering ook nog duidelijk uitgesproken: “Den Haag heeft zwaar ingezet op het terugdringen van het uitkeringsvolume en op misbruik van regelingen. Daar regeert wantrouwen, waarvan ook de goedwillende burger de dupe wordt als hij de weg is kwijtgeraakt in het bureaucratische bos van legio verplichtingen. Iedereen kent wel voorbeelden uit de praktijk, waarbij de menselijke maat uit het oog wordt verloren, en stoer met sancties wordt gewapperd”.

Gesterkt door het rapport van de Nationale Ombudsman "Geen fraudeur, toch boete" stelt GroenLinks nu aanvullende vragen om duidelijk te krijgen hoe het College hierin staat. Raadslid Math De Loo heeft dan ook het college verzocht om met spoed de situatie in Sittard-Geleen kaart te brengen. Wordt bijvoorbeeld geregistreerd wat het 'verweer' van betrokkenen is? Welke criteria worden gehanteerd om te bepalen wat verwijtbaar gedrag is en niet? Welke consequenties heeft dit? Hoe vaak wordt bijv. iemand op grond van de vermeende fraude uitgesloten van dienstverlening zoals bijvoorbeeld de schuldhulpverlening? Wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met de beslagvrije voet?

GroenLinks vindt dat het niet zo kan zijn dat mensen die niet doelbewust fraude plegen, onevenredig hoog gestraft worden, met alle negatieve gevolgen voor hun financiële situatie van dien. Wanneer er geen reden is om aan te nemen dat Eindhoven een uitzondering vormt op dit landelijke beeld, wil GroenLinks graag dat het college de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman overneemt. Denk hierbij aan het formuleren van instructies die meer houvast bieden en de goedwillende inwoner de zekerheid geven dat hij niet onevenredig hoog wordt beboet, maar ook aan het bij geringere verwijtbaarheid een lagere boete opleggen en bij boetes mensen niet uit te sluiten van bijv. schulddienstverlening en de beslagvrije voet respecteren, zodat mensen niet in nog meer financiële problemen komen.