Afgelopen maanden is er door omwonenden van Maastricht Aachen Airport actiegevoerd. Ook GroenLinks leden uit de afdeling Sittard-Geleen hebben aan die acties hun steentje bijgedragen.

Inzet van de petitie die door ruim 19.000 omwonenden is ondertekend was tweeledig:

  • Zorg ervoor dat de nachtrust voor omwonenden wordt gewaarborgd, en dat betekent 8 uur nachtrust en aanpassing van de openingstijden van MAA waarmee de omstreden vluchten tussen 6u00 en 7u00 in de ochtend worden voorkomen. Dat is voor beperken van overlast en de volksgezondheid van groot belang.
  • Nu de particuliere exploitant vroegtijdig het bijltje erbij neer heeft gelegd, en de provincie niet alleen eigenaar is maar nu ook verantwoordelijk wordt voor de exploitatie, is het zaak dat er een onafhankelijke Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) wordt uitgevoerd naar meerdere scenario’s voor de toekomst van het vliegveld.

GroenLinks heeft zich in het Limburgs Parlement hard gemaakt voor de gerechtvaardigde eisen van omwonenden en milieuorganisaties. Voorstellen om te werken aan een volwaardige MKBA zijn helaas verworpen. De rechtse coalitie van VVD,FvD,PVV en CDA wilde er niet aan en lieten de omwonenden en de 7 oppositiepartijen in de kou staan. Zijn ze bevreesd voor de uitkomsten van een onafhankelijke MKBA?

Motie nachtrust

Tijdens het Statendebat op 12 december heeft GroenLinks Statenlid Kathleen Mertens een motie ingediend om in het kader van het nieuw aan te komen Luchtvaartbesluit ( 2021) als provincie in te zetten op het respecteren van 8 uur nachtrust en om daarmee de meestomstreden vluchten tussen 6:00 uur en 7:00uur in de ochtend te gaan verbieden. (tekst motie zie bijlage).

Belangrijk om te weten is dat ook de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam pas om 7:00 uur in de ochtend starten met hun (vakantie)vluchten. En het aantal klachten over MAA is begin 2019 met ruim 140% toegenomen waarbij juist de vliegbewegingen zo vroeg in de ochtend veel klachten opleveren.

De reactie van het College van GS, bij monde van VVD gedeputeerde Joos van den Akker, was ontluisterend. Geen woord over de klachten, nachtrust of volksgezondheid . Nee de huidige situatie om al vanaf 6:00 uur in de ochtend te kunnen vliegen was volgens de Gedeputeerde van groot belang voor de bloemen die zo vroeg ingevlogen worden om die ochtend tijdig op de veiling te kunnen zijn…..

Dus we verstoren de nachtrust van duizenden Limburgers om bloemen vanuit Afrika of Midden-Oosten om 6:00 uur in de ochtend aan te vliegen en in vrachtwagens te laden om vervolgens snel over de A2 richting de bloemenveiling in Aalsmeer te vervoeren. Dat was de enige argumentatie welke GS in het debat gaf.

En wat gebeurde vervolgens? Bijna geen enkele partij sprak over de motie nachtrust. Toen het op stemmen aankwam kreeg de heldere en meer dan gerechtvaardigde GroenLinks motie alleen de steun van de SP, PvdD, 50plus en Lokaal Limburg. Niet alleen de rechtse pro-vliegveldcoalitie van CDA, VVD, FvD en PVV stemden tegen de nachtrustmotie maar ook de PvdA, en D66 voegden zich in dat rijtje.

Kunnen, met name die linkse en progressieve partijen eens aan hun kiezers uitleggen waarom in Zuid-Limburg niet dezelfde nachtrust kan worden gerespecteerd als bij de luchthaven van bijv. Eindhoven? Waarom stemden zij tegen deze motie?

De slag rond een onafhankelijk MKBA en nachtrust is in de december vergadering helaas verloren. Maar de strijd voor leefbaarheid, gezondheid, klimaat en nachtrust gaat door! En dat betekent dat over vliegveld MAA nog de nodige strijd gevoerd zal gaan worden al is het maar omdat ook in Europa de groei van de luchtvaart in het kader van de Green Deal van Timmermans niet zo kan blijven doorgaan.

 

Jan Muijtjens

GroenLinks lid en actief in de beweging van omwonenden MAA