GroenLinks blij met plan Glanerbrook maar wil ook toekomstplannen voor zwembad de Nieuwe Hateboer en het Anker.

#wijwerkenaanverandering

Wat was het mooi geweest als hier een voorstel had gelegen dat én een mooie stedelijke voorziening voor schaatsen en zwemmen op Glanerbrook alsook een uitgewerkt plan voor de binnen- en buitensportvoorzieningen in de rest van de stad had omvat!

Wat was het mooi geweest om dan ja te kunnen zeggen tegen een prachtige schaats- en zwemaccommodatie op Glanerbrook en tegelijk ja te kunnen zeggen tegen de plannen voor een nieuwe toekomst voor Het Anker en de Nieuwe Hateboer

Jammer maar helaas …, want wat nu voorligt is maar een deelplan. Eerlijk is eerlijk: een mooi deelplan voor een kwalitatief en kwantitatief up-to-date stedelijke voorziening voor schaatsen en zwemmen op de locatie Glanerbrook.

  • Een mooi plan, omdat het recht doet aan de noodzakelijke investering die we als gemeente moeten doen of laten doen in zwem- en schaatsaccommodaties,
  • een mooi plan, omdat met de keuze voor Glanerbrook als centrale schaatsaccommodatie recht wordt gedaan aan de historische verbondenheid van deze locatie met de ijssport,
  • een mooi plan omdat het tegelijkertijd de ambitie formuleert om naast stedelijke voorziening ook een regionale en provinciale voorziening te willen zijn voor schaatsen en zwemmen met een 333 of 400 meter ijsbaan en een 50 meter zwembad,
  • een mooi plan omdat tegelijkertijd wordt erkend dat deze regionale en provinciale voorzieningen alleen samen met financiers uit de regio of provincie kunnen worden gerealiseerd.

Het deelplan Glanerbrook bevat dus in principe alle elementen voor GroenLinks om daar JA tegen te zeggen. En wij zeggen ook volmondig en met volle overtuiging JA tegen het deelplan schaatsen en zwemmen op Glanerbrook …. zodra ook de overige deelplannen bekend en uitgewerkt zijn.

Want het is naar de mening van mijn fractie een te groot risico om nu alvast JA te zeggen tegen het deelplan Glanerbrook en nog geen plan te hebben voor wat in het voorstel eufemistisch de “achterblijvende locaties” wordt genoemd. Als we nu alle geld stoppen in één centrale locatie voor schaatsen en zwemmen, dan is het illusiepolitiek om te denken dat er straks nog geld over is om de “achterblijvende locaties” te ondersteunen bij de dan daar noodzakelijk geachte investeringen en vernieuwingen. Dan is het einde verhaal voor zwemmen is Born en Sittard.

We weten allemaal dat de provincie deze gemeente al op de vingers heeft getikt omdat we structureel meer uitgeven dan verantwoord is. We weten allemaal dat er een extra bezuinigingsronde voor sport staat aan te komen. Dus nu alle geld uitgeven zonder te weten wat we willen met Het Anker en de Nieuwe Hateboer is feitelijk besluiten om niet te investeren in de “achterblijvende accommodaties”.

Als mijn partij moet besluiten niets te doen met het businessplan van Het Anker, als we moeten besluiten de Nieuwe Hateboer te sluiten, dan willen we dat doen op basis van een plan dat ons daarvan overtuigt. Nu het geld uitgeven en zeggen: straks zien we wel verder … wetende dat er straks geen geld meer is, dat is electorale retoriek.

Concluderend kunnen we zeggen:

  • Het plan Glanerbrook is een prima deelplan
  • Goed dat er gekozen is voor Glanerbrook als de centrale plek voor schaatssport in deze stad en deze regio
  • Het is goed om op die plek ook een goed geoutilleerde stedelijke zwemvoorziening te realiseren
  • Het is slim om dat plan te combineren met bovenregionale ambities op het terrein van schaatsen en zwemmen
  • Het is akkoord om de bestaande overeenkomsten met de exploitanten op te zeggen.

Maar die positieve beoordeling van het deelplan Glanerbrook kan alleen maar tot instemming met het voorliggend voorstel leiden als we weten wat de wensen, wat de behoeften en businessplannen zijn voor de “achterblijvende accommodaties”, of zoals wij het zouden willen zien: wat de consequenties zijn voor de huidige en toekomstige gebruikers van Het Anker en De Nieuwe Hateboer.

We werden eergisteren verrast door een unicum: het college ging definitief op de stoel van de raad zitten en amendeerde haar eigen voorstel. Dit in een poging om coalitiegenoot GOB geen gezichtsverlies te laten leiden in haar thuisbasis Born.

Maar ook dit geamendeerd voorstel is onvoldragen. Mijn fractie heeft altijd geleerd dat je als je wijzigingsvoorstellen doet, je dan ook moet aangeven hoe je die wilt financieren. En dat is nu precies het probleem met het amendement van het college: de financiering wordt niet aangegeven. En in tijden van bezuinigingen, van een ferme tik op de vingers door de provincie, in tijden waarin we gaan bezuinigen op sport, is een amendement zonder financieringsplan niets anders dan kiezersbedrog. Daar doen wij niet aan mee.

Zolang we dat totale overzicht niet hebben, zolang we niet weten wat we wel of niet nog willen met Het Anker en de nieuwe Hateboer, zolang we niet weten hoe we dat willen financieren, onthouden we ons van instemming met een op zich prima deelplan voor Glanerbrook.

 

Frans Benders, raadslid