Op bezoek waren: Guus Daniels (voorzitter), Lilo Daniels, Leon Beursgens

Datum bezoek: 27 juni 2022, fractiekamer GroenLinks-PvdA

Aanwezig namens fractie: Paul Kubben en Jos Janssen

Doel bezoek  

  • Kennismakingsgesprek standpunten Zitterd Oetgekleid.
     

Korte beschrijving

Zitterd Oetgekleid heeft een petitie opgezet om het bestuurscentrum voor de binnenstad van Sittard te behouden. Het comité wil met haar actie zeker geen tweedracht zaaien tussen Geleen en Sittard, maar wijst op de dorpspolitiek die het in Sittard-Geleen lijkt te gaan winnen.

Het comité heeft vooral bezwaar tegen het raadsbreed genomen besluit om het bestuur (college) te laten vertrekken vanuit Sittard. Dat zou volkomen in strijd zijn met “de bij de fusie gemaakte afspraken over de 3 stadsdelen en de recent genomen besluiten op grond waarvan de provincie zelfs miljoenen aan subsidie beschikbaar stelde voor de vestiging van het bestuurscentrum in het centrum van Sittard”. (Het toen nog aangewezen Dominicanenklooster is destijds afgewezen, onder meer omdat het te klein was).
Het zou een gemiste kans zijn als het Huis aan de Markt niet alsnog het bestuurscentrum zou worden. Het comité vindt dat het Huis aan de Markt moet passen bij de monumentale uitstraling van de Markt.

Follow up

Afgesproken is dat de resultaten van de petitie aangeboden worden en dat het comité ons blijft voeden met standpunten en ideeën die in het belang zijn van een trotse gemeente/stad Sittard-Geleen.