Dinsdag 25 november 2014, berichtte Dagblad De Limburger, dat het kunststofverwerkingsbedrijf QCP en de gemeente Sittard-Geleen afspraken hebben gemaakt over de invulling van banen bij QCP door werklozen en bijstandsgerechtigden. GroenLinks is blij dat dankzij haar initiatief bij de invulling van de banen voorrang wordt geboden aan mensen met een WW- of een WWB-uitkering.

GroenLinks blikt met veel voldoening terug op de door haar in de raadsvergadering van juni 2014 ingediende motie, die unaniem door de raad werd gesteund. In het aanvankelijke collegevoorstel werd aan QCP zonder meer (klakkeloos) 400.000 euro in het vooruitzicht gesteld.

Raadslid Math De Loo hierover: "In deze tijd hebben veel partijen de mond vol van het vragen van tegenprestaties aan burgers, die een uitkering krijgen. Wij vinden het dan ook niet meer dan logisch, dat zeker een ondernemer iets terugdoet voor de subsidie. Onze motie was er dan ook op gericht, dat hierover concrete afspraken zouden worden gemaakt. GroenLinks is verheugd, dat QCP maatschappelijk verantwoord ondernemen nu in daden omzet. Wij hebben gemeend, dat ons extra zetje in de rug hierbij niet overbodig was."

Math De Loo vervolgt: "Een mooi resultaat van goed, constructief oppositie voeren. Het zou goed zijn, als in het belang van de stad en haar inwoners vaker naar serieuze voorstellen vanuit de oppositie wordt geluisterd".