Bijdrage tijdens de raadsvergadering van 7 mei '20 inzake de realisatie van 27 app. aan de Rijksweg Noord.

De GroenLinks fractie kan zich vinden in het initiatiefvoorstel om 27 appartementen aan de Rijksweg Noord te realiseren.

De fractie hoopt dat het plan ook kwalitatief voldoende uitstraling zal hebben, bijvoorbeeld in het architectonisch ontwerp, het is tenslotte letterlijk een binnenkomer aan de noordkant van onze gemeente en daarmee een toekomstige landmark . Maar ook door realisatie van bomen en perken want dat is voor de hele omgeving van belang. We hebben er bij de wethouder op aangedrongen bij de realisatie van de zonneweide ook omwonenden iets te gunnen, bijvoorbeeld door aandelen in de opbrengst van de panelen of door het plaatsen van laadpalen voor deelauto’s zoals met bestaande "deel de zon" projecten.

Ook de GroenLinks fractie vindt het onzorgvuldig en ongelukkig dat er niet gereageerd is door de gemeente op de ingebrachte zienswijzen in oktober 2018, zowel niet op reacties van omwonenden als die van de initiatiefnemer.
Wethouder Meekels gaf dat ook toe tijdens de ronde . De fractie geeft de wethouder de suggestie mee alsnog een informatiebijeenkomst te organiseren waar initiatiefnemer en omwonenden voor worden uitgenodigden met elkaar in gesprek kunnen. Op deze wijze kunnen partijen weer met elkaar in gesprek komen om een mooie ontwikkeling voor deze gemeente mogelijk te kunnen maken.

Jos Janssen, raadslid.

 

N.B. Dit raadsvoorstel is afgekeurd.