De situatie met de opvang van vluchtelingen in Griekenland en Bulgarije wordt met de dag meer gespannen. Sinds het vluchtelingenakkoord tussen Turkije en de EU in werking trad, voorjaar 2016, zijn op de Griekse eilanden niet zoveel vluchtelingen geweest.

De situatie op de eilanden is erg slecht, vluchtelingen leven er onder erbarmelijke omstandigheden en de asielprocedures duren vaak jaren. Dat wordt versterkt doordat de Turkse regering recentelijk de grenzen voor vertrek van asielzoekers heeft opengezet. Door die lange procedures zitten de kampen overvol en zijn de leefomstandigheden er schrijnend.

Tegelijkertijd komt ook de opvang van asielzoekers in Nederland onder druk te staan. Volgens de prognose van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er dit jaar 24.000 opvangplekken nodig zijn, 2500 meer dan verwacht. In Limburg moeten voor 1 april 417 extra plekken komen voor asielzoekers.

Door de Tweede Kamer wordt gepleit dat gemeenten meer regie krijgen bij het organiseren van de opvang van vluchtelingen, opdat gemeenten in gesprek kunnen treden met hun inwoners en vanuit andere gemeentelijke zorgtaken al de geschikte middelen en ervaring met opvang hebben. Gemeenten worden gevraagd mee te werken aan extra woningen voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning), waardoor de uitstroom bij de AZC’s groter wordt.

De provincie Limburg wil daarom dat gemeenten voor 18 maart voorstellen doen voor nieuwe locaties voor asielzoekers. Op 26 maart wil de heer Bovens, commissaris van de Koning, praten met burgemeesters en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) over nieuwe plekken.

De vragen van de GroenLinks fractie

  1. Is het College door de provincie inmiddels gevraagd een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers?
  2. Is het College bereid om extra woningen in Sittard-Geleen voor asielzoekers beschikbaar te stellen?
  3. Is de nieuwe burgemeester bereid en in de gelegenheid om 26 maart met de commissaris van de Koning en het COA in gesprek te gaan over nieuwe locaties in Sittard-Geleen voor asielzoekers?
  4. Is het College bereid de resultaten van het overleg van 26 maart met de raad te delen (bijvoorbeeld door een raadsinformatiebrief)?

 

J.E. Janssen

GroenLinks raadslid Sittard-Geleen