100% steun voor motie tegen Tihange!

“Sécurité nucléaire, le grand mensonge”

Het zal niet iedereen meteen iets zeggen, maar in goed nederlands staat dat voor: “Nuclaire veiligheid, de grote leugen”.

“Sécurité nucléaire, le grand mensonge” is de niets aan twijfel overlatende titel van de anderhalve week geleden op televisiezender Arte uitgezonden documentaire. Een absolute must see, een niet te missen kennissessie, en vooral voor voorstanders van kernenergie een ontnuchterende confrontatie met het fenomeen kerncentrales. In de ruim anderhalf uur durende uitzending wordt uitgebreid ingegaan op de risico’s van een calamiteit, en wordt op chirurgische wijze blootgelegd, dat nucleaire veiligheid op los zand is gebouwd. Mochten de risico’s op een storing of een technisch defect nog enigszins te bevatten zijn, tegen die van sabotage, een cyber-aanval of een terroristische actie valt nauwelijks iets te ondernemen. Vóór 11-september-2001 was het onvoorstelbaar, hoe kwetsbaar een kerncentrale kan zijn voor een aanslag met een vliegtuig. In de documentaire wordt met name de kerncentrale Tihange, met vliegveld Luik op 16 kilometer afstand gelegen, als uiterst kwetsbaar bestempeld. Daarbij komt nog, dat onderzoek na de aanslag in Zaventem zelfs aanwijzingen heeft opgeleverd, dat Tihange een van de doelwitten had kunnen zijn.

Wij hoeven ons hierdoor niet bang te laten maken, maar mogen er evenmin onze schouders over ophalen. Het moet wél aanzetten tot bewustwording, dat het grote ontkennen, het bagatelliseren, het wegkijken veelal komt uit kringen met grote financiële belangen.

Laten wij ons realiseren, dat veiligheid en kerncentrales elkaars tegenpolen zijn, en wie anders beweert bedient zich van leugens, verkondigt fabels of doet aan volksverlakkerij.

En gelukkig maar, dat wij in deze raad al een aantal malen hebben bewezen, dat wij de risico’s wel onder ogen zien en ons handelen daarop afstemmen. Wat GroenLinks betreft mogen wij daarin nog wel wat meer lef tonen en ons wat meer aantrekken van de zorgen van onze burgers.

Naast de giga-mensenketting in juni met meer dan 50000 deelnemers, de acties rondom de distributie van jodiumpillen (door velen: het slaapmiddel genoemd), en de voor 23 december aanstaande geplande demonstratie bij het ABP in Heerlen is nu ook de politiek weer aan zet: wij kunnen niet om de roep heen om de kernreactor Tihange zo snel mogelijk te doen sluiten.

Burgercomités uit diverse Limburgse gemeenten en de landelijke organisatie WISE willen alles uit de kast halen om dat voor elkaar te krijgen: actievoeren, informeren, lobbyen, burgercomités versterken, rechtszaken voeren. Om dat professioneel gestalte te kunnen geven, zijn initiatiefnemers een crowdfundingsactie gestart, om de daarvoor benodigde middelen binnen afzienbare tijd te verzamelen. Zowel door burgers als diverse gemeenten is inmiddels geldelijke steun toegezegd.

Van mening zijnde dat ook voor Sittard-Geleen een significante rol is weggelegd op het gebied van veiligheid en volksgezondheid,

Mag ik mede namens de Stadspartij, Lokaal Belang en SP een motie indienen, waarin het college wordt verzocht om: op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de initiatiefnemers, om

  1. Te bekijken hoe de gemeente Sittard-Geleen haar steun kan verlenen om het gewenste doel van de crowdfundingsactie te bereiken, en
  2. De genoemde, bescheiden, geldelijke bijdrage te leveren.

Tenslotte, wie de documentaire “Sécurité nucléaire, le grand mensonge” heeft gemist, ik kan hem jullie ten zeerste aanbevelen. En ter geruststelling: hij is er ook in een duitstalige versie.

 

© Math De Loo, raadslid GroenLinks

 

Zie onderstaande links:

Documentaire in het Duits

Documentaire in het Frans