Peter Markusse

Steunfractielid

Burgerraadslid GroenLinks Sittard-Geleen sinds 2009 en sinds mei 2018 steunfractielid.

Ik wandel en fiets graag in de natuur. Daar komt mijn belangstelling voor natuur en milieu vandaan: als we willen blijven genieten van de natuur moeten we daar zorgvuldig mee omgaan. Via de politiek wil ik ruimte maken voor natuur, meewerken aan de overgang van fossiele naar duurzame energie en verspilling tegengaan.

Ik ben 45 jaar oud en woon met mijn vrouw en dochtertje in Sittard, Limbrichterveld. Ik werk als onderzoeker bij een voormalig onderdeel van DSM, dat een grondstof voor plastic maakt.

Sinds 2009 houd ik me binnen de GroenLinks fractie vooral bezig met ruimtelijke ordening. Ik ben burgerraadslid en zit nu in de commissie Cultuur, Sport, Stedelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting.

Ook houd ik mij bezig met ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld de centrumplannen van Sittard en Geleen, de ontwikkelingen rond Graetheide en bouwplannen. Verder duurzame energie (o.a. Het Groene Net en windenergie), fietspaden en natuurontwikkeling. 

Mijn persoonlijke interesse zijn natuur en duurzame energie. Beide komen er bij het huidige college bekaaid van af, dus daar moeten we aandacht voor opeisen.