Maartje van den Berg

Steunfractielid

Sinds 2017 maakte zij deel uit van de steunfractie en werd in mei 2018 burgerraadslid.

Als opgroeiend kind in de Randstad was ik altijd gefascineerd door de natuur in landen in Zuid-Europa als we daar op vakantie waren. Daar heb je gewoon nog natuur die van niemand is! In Nederland is elke vierkante meter gepland, ook de natuur. Het is daarom van groot belang dat (lokale) politici zorgvuldig omgaan met de verantwoordelijkheid voor deze inrichting.

Ik ben opgegroeid in een politiek en cultureel actief gezin. Meedenken en meepraten over een ideale maatschappij was dagelijkse kost. Kunst, cultuur en creativiteit zijn voor mij onmisbaar in een samenleving waarin de meeste aandacht uitgaat naar geld en economie. Lokale broedplaatsen en initiatieven zijn voor mij minstens zo belangrijk als musea met gerenommeerde kunst.

Ik ben in 1994 met mijn Limburgse geliefde meeverhuisd naar Limburg en in 1999 en 2002 kregen wij onze kinderen, Bob en Betty. Mijn man nam de kledingzaak van zijn vader over, ik startte mijn eigen vertaalbureau. In 2003 raakte Bob meervoudig gehandicapt, waardoor ik mijn werk moest opgeven. In 2005 overleed mijn man en stond ik er opeens alleen voor. Ik ben inmiddels gelukkig hertrouwd en hoewel de zorgen voor mijn gehandicapte zoon blijven bestaan, voel ik me inmiddels in mijn kracht staan om voor hem en andere kwetsbaren op te komen.

Ik wil me graag inzetten voor een beschaafde samenleving. Beschaving is volgens mij het best zichtbaar in hoe we omgaan met de kwetsbaren in onze maatschappij. Jongeren met psychische problemen, ouderen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking, kleine zelfstandige ondernemers onder de armoedegrens, vluchtelingen, verslaafden, chronisch zieken. Beschaving is ook goed zorgen voor de kwetsbare natuur, ons kwetsbare milieu en niet te vergeten de vele kwetsbare dieren in de veeteelt en de bio-industrie. Ik ben ervan overtuigd dat ik bij GroenLinks mijn idealen na kan blijven streven en op lokaal niveau daadwerkelijk een positieve bijdrage kan leveren.

Naast mijn activiteiten voor GroenLinks ben ik taalcoach voor vluchtelingen binnen de stichting Taalontmoetingen.