Update 8-2-2022

De afgelopen weken is het Sterrebos landelijk bekend geworden. Actievoerders van Red het Sterrebos klommen in de bomen om duidelijk te maken dat een oud bos niet zomaar gekapt kan worden voor de uitbreidingsplannen van VDL-NedCar. De acties kregen ook heel veel landelijke publiciteit: in kranten, op de radio en tv.

Natuur heeft ook waarde!

De acties hebben goed zichtbaar gemaakt dat bij besluitvorming over economische activiteiten natuurwaarden steeds het onderspit delven. En dat moet echt anders! Deze actie heeft dat inzicht weer heel helder gemaakt en dat is winst.

GroenLinks heeft zich zowel in Provinciale Staten ( december 2020) als in de gemeenteraad van Sittard-Geleen ingezet om te voorkomen dat het Sterrebos gekapt gaat worden zonder dat er een harde garantie is dat er een nieuwe klant bij NedCar aan de slag kan. We hebben al die tijd ook actief deelgenomen aan de demonstraties. Natuur heeft geen stem en het is belangrijk die waarden in het maatschappelijk debat in te brengen. Zolang er een beroep liep bij de Raad van State (RvState) was er nog een kans dat het Sterrebos gered zou kunnen worden. Zeker nadat vorig jaar bij een voorlopige voorziening een voorstel van NedCar om te mogen beginnen met kappen door de RvState werd afgewezen. De Stichting Groene Sporenwolf uit Nieuwstadt is de bezwaarmaker bij de RvState. Ze zijn de afgelopen weken achter de schermen met VDL-NedCar in gesprek gegaan. Doel hiervan is om te bezien of er alsnog een aantal aanpassingen kunnen plaatsvinden: méér natuurcompensatie en een aantal belangrijke wensen op gebied van leefbaarheid voor de bewoners van Nieuwstadt en omgeving.

Op 8 februari is er een overeenkomst gesloten tussen NedCar en de Groene Sporenwolf. Hier zijn de details te lezen: Stichting De Groene Sporenwolf. Dit betekent dat het bezwaar bij de RvState is ingetrokken en het besluit van de provincie uit 2020 juridisch onherroepelijk is geworden.

GroenLinks heeft altijd gezegd dat we ons bij een onherroepelijk besluit zullen neerleggen. Waar we moeite mee blijven hebben is het risico dat een deel van het Sterrebos wordt opgeofferd voor een nog onzekere deal. Laten we hopen dat de kap niet voorbarig blijkt te zijn.

Lessen trekken

De acties voor behoud van het Sterrebos kwamen pas op gang toen het besluit in het Limburgs Parlement (december 2020) al genomen was. Belangrijk is dat acties als deze al gevoerd worden vóór de besluitvorming zodat de politiek zichtbaar heeft dat er veel weerstand is om natuurwaarden steeds opnieuw ondergeschikt te maken aan economische keuzes.

De Statenfractie van GroenLinks heeft recent in vragen ook aan de orde gesteld wat we kunnen leren uit de hele gang van zaken rond de NedCar uitbreidingsplannen. En dat is wat ons betreft heel wat: Schriftelijke vragen inzake lessons learned uit VDL dossier i.r.t. natuur- en leefbaarheidsbelangen | GroenLinks Provincie Limburg.

Dank

We zijn er trots op dat veel van onze leden zo betrokken zijn bij de acties rond het Sterrebos. De actievoerders van Red het Sterrebos hebben door de bomenactie in het bos de dreigende kap van het Sterrebos ook landelijk volop in de aandacht gebracht. Weer is duidelijk gemaakt naar politiek en samenleving: wees zuinig met de weinige natuur die we hebben! Geef natuur bij politieke afwegingen een veel groter belang dan hetgeen nu de gangbare praktijk is. Dat is in ieder geval de winst die met de acties behaald is. En de Groene Sporenwolf heeft veel meer aan natuurcompensatie en leefbaarheidsmaatregelen bereikt, dan de provincie in haar plannen geboden heeft. En ook dat is winst. Want bij een negatieve uitspraak van de RvState hadden we op dit punt met lege handen gestaan.