GroenLinks ziet niets in het plan om op de voormalige CIOS-locatie, grenzend aan natuurgebied de Schwienswei vakantiewoningen te bouwen en het hele gebied te verkopen aan een projectontwikkelaar.

In een gemeente die ecologische veerkracht als waarde in haar toekomstvisie 2030 heeft vastgelegd past het volgens GroenLinks niet om een paar honderd vakantiewoningen in een groen gebied te bouwen. We willen wel een herontwikkeling van het gebied waarbij, naast versterking van natuur en recreatiemogelijkheden, een beperkt aantal economische functies mogelijk zijn. Te denken valt bv aan behoud van een openluchtzwembad, een aantal Tiny houses, een camperplaats of andere nog op tafel komende mogelijkheden in het vervolgtraject.

We willen dat de gemeente via een burgerinitiatief samen met bewoners en stakeholders komend half jaar bekijkt welke beperkte bebouwing in het kader van die herontwikkeling wél mogelijk is. Tevens worden subsidiemogelijkheden op alle niveaus onderzocht in kader van klimaatadaptie (Corio Glana), het behalen van klimaatdoelstellingen, (grensoverschrijdende) natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Er dient serieus onderzocht te worden of we niet het hele gebied Schwienswei en de voormalige CIOS-locatie kunnen overdragen aan een
organisatie als Natuurmonumenten of een andere landschapsbeheerder. Daarmee heeft de gemeente geen beheers- en onderhoudskosten meer. Kwalitatief goed beheer op basis van natuurwaarden wordt dan geborgd.