Verkiezingsprogramma GroenLinks Sittard-Geleen 2018-2022

#wijwerkenaanverandering

 

Een samenvatting:

 1. Iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het de taak van de gemeente om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. GroenLinks wil dat er korte metten wordt gemaakt met de bureaucratische regelzucht en de daaruit voortkomende sanctiecultuur. We moeten een omslag maken van wantrouwen naar vertrouwen.
 2. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. Geldzorgen maken mensen ziek. De gemeente helpt mensen met schulden altijd, maar we proberen het ontstaan van schulden ook te voorkomen. Schuldenlastverlichting gaat samen met een perspectief op re-integratie.
 3. Ouderen en mensen met een beperking ontvangen de zorg en ondersteuning die het voor hen mogelijk maakt om in de samenleving mee te kunnen blijven doen. In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen behoeften. Zorg heeft een doel en iedereen hoort erbij!
 4. Iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In ieder stadsdeel.
 5. We stimuleren de groene economie. In 2040 is onze gemeente energie- en klimaatneutraal. De gemeente gaat met alle betrokken partijen werken aan een lokaal energieakkoord in aansluiting op een nieuw landelijk energieakkoord.
 6. Sittard-Geleen is een groene en schone stad, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Samen met lokale energiecoöperaties, groene doe-het–zelvers en iedereen die zich inzet voor een mooie en schone gemeente gaan we daarvoor strijden.
 7. De gemeente garandeert een aantrekkelijk regionaal cultuuraanbod voor iedereen.
 8. De gemeente werkt samen met ondernemers aan een aantrekkelijke en innovatieve stad. We spreken de ondernemers daarbij aan op hun verantwoordelijkheid: maatschappelijk verantwoord ondernemen is de norm.
 9. Sittard-Geleen is een veilige stad. We vragen aan ondernemers om zorgvuldig om te gaan met mens en milieu. We werken aan veilige buurten en grijpen in daar waar het misgaat. Maar het voorkómen van criminaliteit is nog beter.
 10. De inwoners van onze gemeente zitten vol goede ideeën. De gemeente ondersteunt en faciliteert inwoners bij eigen initiatieven en dat waar nodig ook pro-actief. Of het nu gaat om het organiseren van zorg, het mooier maken van de wijk, het opwekken van (duurzame) energie of het starten van een bedrijf: de gemeente denkt mee en helpt waar nodig.
 11. Sittard-Geleen is voor iedereen een gastvrije gemeente. Tegen discriminatie treden we hard op. We bieden mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven.
 12. We investeren in mensen en de kwaliteit van de stad. Daarbij houdt de gemeente haar financiële huishouding op peil. Zo worden we economisch sterk op weg naar een duurzame economie. Bij belastingen gaan we zo veel mogelijk uit van de principes ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’.