Zorg-garantie

Iedereen in Sittard-Geleen heeft toegang tot goede zorg en voert daar de eigen regie over. Zorg heeft een doel; het gaat om mensen, niet om cijfers. Betere preventie is minder zorg.

GroenLinks wil dat inwoners van onze gemeente de zorg en ondersteuning ontvangen die het voor hen mogelijk maakt om met de samenleving mee te blijven doen en om, indien gewenst, thuis te blijven wonen.

Door sport, beweging en gezonde voeding te stimuleren willen we ziekte en andere gezondheidsproblemen voorkomen.