GroenLinks wil dat de gemeente, samen met inwoners en politie, wijkveiligheidsplannen opstelt zodat er door deze samenwerking effectievere maatregelen genomen worden om het gevoel van veiligheid te vergroten.

We willen dat de gemeente pleit voor meer wijkagenten en BOA’s in de buurten die hun bewoners kennen. GroenLinks is voorstander om de geplande bezuinigingen op handhaving en BOA’s terug te draaien.

Burgers uit onze gemeente moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk door de overheid in hun privacy worden geschonden.