In een groene wijk is het prettig leven. Onze kinderen kunnen lekker buiten spelen. en wij kunnen zelf dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil GroenLinks het groen in onze gemeente beschermen en zelfs uitbreiden. GroenLinks wil het aantal bomen de komende vier jaar uitbreiden met minimaal 4.000 stuks. Dat betekent gemiddeld 80 bomen per maand erbij! Dat is nodig voor schone lucht, opvang van CO2 en het heeft een positief effect op de leefbaarheid. Deze nieuwe bomen kunnen geplaatst worden in het straatbeeld, in groene stadsrandzones, bij de afwerking van het Absbroekbos en in de gewenste ecologische verbindingszone op de Graetheide.

GroenLinks vindt dat te snel, te veel bomen worden gekapt. Het gemeentelijk bomenbeleidsplan moet worden aangescherpt. Als de gemeente 1 boom kapt, moeten er twee terug geplaatst worden.

GroenLinks wil beter bermbeheer en aandacht voor bijen en biodiversiteit. Braakliggende percelen worden ingezaaid moet bloemenmengsels. Er worden bijenlinten in de groene stadsrandzones aangelegd.