Geen armoede

Niet langer symptoombestrijding, maar bij de wortel aanpakken. Het past niet in een samenleving als die van Sittard-Geleen om te accepteren dat kinderen met lege broodtrommels naar school komen, dat mensen vereenzamen uit schaamte voor hun armoede, dat bewoners uit hun huis worden gezet omdat ze ongewild de huur niet meer konden betalen. Teveel inwoners van onze stad leven in armoede en hebben schulden. Dagelijks ondervinden zij en hun gezinsleden sociale uitsluiting als gevolg van deze armoede. Geldzorgen maken mensen ziek.

Preventie en bestrijding van armoede zijn de fundamenten van een goed en geslaagd sociaal beleid.

GroenLinks wil dat de gemeente mensen met schulden altijd helpt, maar we proberen het ontstaan van schulden vooral te voorkomen. Schuldenlastverlichting gaat samen met een perspectief op re-integratie.

Kosten van armoedebestrijding verdienen zich terug, zowel financieel als in menselijk kapitaal. Er zal een enorm reservoir aan energie, creativiteit en intelligentie vrijkomen als we de honderden kinderen in Sittard-Geleen uit de armoede opheffen.

GroenLinks kiest voor ruimhartige inkomensondersteuning zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten voelen en hun kinderen gewoon mee kunnen doen aan sportieve, sociale en culturele activiteiten.