GroenLinks koerst op een effectief en efficiënt college voor Sittard-Geleen. Een bestuur dat op collegiale wijze de stad bestuurt, kiest voor een integrale benadering van vraagstukken en is daarbij niet te beroerd over de grenzen van zijn of haar portefeuille heen te kijken.

GroenLinks wil investeren in mensen en de kwaliteit van onze gemeente. Daarbij houden we onze financiële huishouding op peil. Zo worden we economisch sterk op weg naar een duurzame economie.

Bij belastingen gaan we zoveel mogelijk uit van de principes ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de sterkste schouders dragen de zwaarte lasten’.