Betrokken bestuur

De gemeente Sittard-Geleen is er voor haar inwoners en niet andersom! In tegenstelling tot het huidige bestuur van Sittard-Geleen wil GroenLinks een actief, flexibel stadsbestuur dat goed en snel reageert op wat er leeft onder haar inwoners. Voor GroenLinks is een goed gemeentebestuur een bestuur dat betrokken, deskundig, democratisch en transparant is.

De inwoners van onze gemeente zitten vol goede ideeën. De gemeente ondersteunt en faciliteert inwoners bij eigen initiatieven en doet dat ook pro-actief. Of het nu gaat om het organiseren van zorg, het mooier maken van de wijk, het opwekken van duurzame energie of het starten van een bedrijf; de gemeente denkt mee en helpt waar nodig.

GroenLinks wil dat in Sittard-Geleen burgers meer worden betrokken bij het openbaar bestuur. Er moet geëxperimenteerd worden met nieuwe manieren waarop burgers inspraak en invloed hebben op het openbaar bestuur.