Ik heb meer dan 40 jaar in Nijmegen en omgeven gewoond. In Nijmegen heb ik Politiek Geografie gestudeerd en ben afgestudeerd op een onderzoek naar het functioneren van het Europees Sociaal Fond.
In Nijmegen zijn mijn 3 zonen geboren en bij vertrek naar Heumen, dorp onder Nijmegen heb ik mijn passieve lidmaatschap van (PPR) GL omgezet in een actief betrokken lidmaatschap bij GL aldaar.
In deze periode ben ik raadslid geworden en heb dat 8 jaar gedaan, waarbij ik nagenoeg alle portefeuilles heb gedaan, exclusief financiën.  Na 8 jaar raadslidmaatschap ben ik wethouder geworden. In 2009 heb ik mijn ontslag ingediend en heb mijn loopbaan omgegooid. Heb een opleiding gevolgd tot trainer, coach. Dit heeft geresulteerd in een eigen onderneming die ik nu al 10 jaar heb en trainingen en coaching verzorg. Ik begeleid ook veel oud-bestuurders en zittende wethouders.
Binnen GL verzorg ik al sinds 10 jaar trainingen, zoals Zin in GL Europa en trainingen voor DWARS Summer school.  Bij veel GL-fracties ben ik afgelopen jaren geweest om hun te trainen op het gebied van pitchen, debatteren, presenteren, onderhandelen en te helpen bij het maken van een politiek programma.   
Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren vanuit mijn kennis en ervaring aan GL Sittard-Geleen.