Doe mee met GroenLinks Sittard-Geleen!

Binnen de afdeling GroenLinks Sittard-Geleen vinden vele activiteiten plaats. Een actieve raadsfractie, raadsleden en burgerleden aangevuld met een aantal steunfractieleden, beïnvloeden actief de gemeentelijke besluiten.

Wilt je als GroenLinks lid graag een fractievergadering bijwonen, dan kan dat. Hiervoor dien je je wel van tevoren even aan te melden bij onze fractie-voorzitter Math de Loo via email op math.groenlinks@gmail.com

Je dient dan ruim vóór 19:30 uur bij de achteringang van het gemeentehuis aanwezig te zijn zodat je met één van ons mee naar binnen kan! Later wordt je niet meer binnengelaten, omdat we dan aan het vergaderen zijn.

 

 

De afdeling ontwikkelt beleidsthema's, organiseert themabijeenkomsten, voert campagnes en actie.

Voor ieder is er wel iets te doen binnen de afdeling. Iets bijdragen waar je zelf ook energie van krijgt! Overweeg je om ook iets op te pakken of om mogelijk ergens aan mee te doen, steek je licht dan eens op bij GroenLinks Sittard-Geleen. We komen je graag eens bijpraten bij een kopje koffie.

Bel of mail gerust met onze voorzitter Luc Bezemer 06-53846146 of stuur een mailtje naar: sittardgeleen@groenlinks.nl

GroenLinks Sittard-Geleen is in beweging!

Wil je meedoen onze stad te veranderen? Mogelijkheden zat!

Hoe? Dat laten we je hier graag zien!

Permanente campagne!

Organiseer mee aan themawandelingen, bezoeken organiseren aan interessante stadsprojecten, organiseren politieke cafés of andere gezellige/politiek relevante activiteiten. En natuurlijk bereiden we ons voor op komende verkiezingen!
Interesse of meer weten? Even mailen: sittardgeleen@groenlinks.nl

Communicatie

Communicatie binnen en vanuit GroenLinks. Versterken van onze communicatie via Facebook, twitter, website en nieuwsbrieven. En soms via persberichten of hoe dan uit. Vertellen waar we voor staan. Delen en inspireren!

Raadswerk

1x per 2 weken zijn er raadsrondes en een raadsvergadering en er is bijna elke week fractieoverleg, afstemming en overleg met achterban, inhoudsdeskundigen en betrokkenen. Zo bereiden we onze bijdragen in de gemeenteraad van Sittard-Geleen voor.

GroenLinks borrel

Op gezette tijden houden wij van 15:00 tot 17:00 uur een borrel, iedere keer op een andere locatie in onze gemeente. Kijk op onze Facebook pagina of in de agenda op deze site voor de juiste locatie van de eerstvolgende borrel.

Iedereen is uitgenodigd om eens langs te komen en kennis te maken met de aanwezige bestuurs-en fractieleden. Ben je geïnteresseerd in de lokale politiek of wil je gewoon meer weten, heb je vragen? Kom gewoon eens gezellig langs om een kop koffie, iets fris of een biertje met ons te drinken.
Wij kijken ernaar uit je op deze zaterdag te mogen ontmoeten!