Inburgering in Sittard-Geleen succesvol

Landelijk luiden de noodklokken rondom de resultaten van de inburgering. Volgens de laatste cijfers zijn in veel gemeenten nog te weinig inburgeringscursussen opgestart. Dit blijkt uit een brief die Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd heeft. Uit de brief van de Minister blijkt dat 13 van de 52 grotere gemeenten het wel goed doen. Sittard-Geleen behoort tot deze 13 gemeenten.

“Wij hebben ons intensief gericht op inburgeringsplichtingen èn op de niet-inburgeringsplichtigen. Inmiddels zijn al 510 mensen met een inburgeringstraject bezig”, aldus GroenLinks wethouder Berry van Rijswijk (Integratiebeleid). De Wet inburgering is op 1 januari 2007 van start gegaan. Vanaf dat moment heeft de gemeente zich zeer actief gericht op de mensen die volgens de nieuwe wetgeving moeten inburgeren. Bijna al deze mensen hebben inmiddels een inburgeringscursus aangeboden gekregen, dit in tegenstelling tot de meeste gemeenten die vaak nog maar op de helft zijn. De cursussen worden op flexibele tijden gegeven, dus ook voor werkenden is het mogelijk om lessen in bijvoorbeeld de avonduren te volgen. Inmiddels hebben de eerste kandidaten de inburgeringscursus succesvol afgerond.

De gemeente Sittard-Geleen richt zich ook op de mensen die wettelijk niet verplicht zijn om in te burgeren, maar die toch graag hun kennis van de Nederlandse taal en samenleving willen verbeteren. Hiermee is de gemeente één van de voorlopers. Het afgelopen jaar zijn gemeentelijk beleid en voorwaarden aangepast om het accepteren van een inburgeringscursus voor deze groep aantrekkelijker te maken. Zo is de kinderopvang voor hen geregeld en wordt er een bonus ter hoogte van de (wettelijk verplichte) eigen bijdrage verstrekt bij het succesvol afronden van de inburgeringscursus. Ook worden cursussen aangeboden aan Europeanen die zich blijvend willen vestigen in deze gemeente. “Het is belangrijk de Nederlandse taal te beheersen om te kunnen werken en functioneren als medeburger in onze Sittard-Geleense samenleving”, aldus wethouder Berry van Rijswijk.

GroenLinks raadslid Hajer Harzi is nauw betrokken bij veel mensen uit deze doelgroep. Ze heeft afgelopen maanden een aantal gesprekken gevoerd met betrokkenen en is bezig met een notitie waaruit voorstellen rollen om de cursus organisatorisch en inhoudelijk verder te verbeteren. Na de zomervakantie komt deze zaak in de fractie aan de orde. Er is GroenLinks veel aan gelegen om participatie te bevorderen en dan is basale kennis van taal en samenleving van groot belang.

De gemeente is blij met het succes, maar wil in de laatste maanden van 2009 nog veel meer inburgeringscursussen starten, omdat het voor iedereen belangrijk is om goed in te burgeren. Iedereen die geïnteresseerd is in een inburgeringscursus kan contact opnemen via het speciale telefoonnummer van de inburgering 046-477 8970 (iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur) of e-mailadres inburgering@sittard-geleen.nl. Als u mensen in uw omgeving heeft die de Nederlandse taal niet machtig zijn, vertel hen dan over de mogelijkheid om een inburgeringscursus aangeboden te krijgen van deze gemeente.