Persbericht

Burgercomité Stop Tihange in Sittard-Geleen

Na een succesvolle informatieavond begin april is er in Sittard-Geleen een lokaal Burgercomité gevormd van 25 inwoners. Inmiddels hebben zich ook zes politieke partijen  uit Sittard-Geleen bij dit initiatief aangesloten. Doel van het Burgercomité Stop Tihange is om zoveel mogelijk informatie te verstrekken over de gevaren van de scheurtjesreactor Tihange 2, kort over de grens in België. En we willen zoveel mogelijk inwoners activeren om op zondagmiddag 25 juni mee te doen aan de internationale mensenketting van Aken via Maastricht en Luik naar de kerncentrale bij Tihange. Daarvoor moeten tienduizenden mensen georganiseerd gaan worden.

Vanuit Sittard-Geleen willen we een fietstocht met een picknick organiseren naar de mensenketting en via carpoolen met velen naar het parcours van de mensenketting te gaan. Ook willen we veel affiches en flyers verspreiden om inwoners te informeren en op te roepen om zich bij deze beweging aan te sluiten.

Iedereen die mee wil denken, mee wil organiseren of eigen ideeën met anderen wil delen is van harte welkom op de eerste bijeenkomst van het Burgercomité Stop Tihange op woensdagavond 17 mei, 20.00 uur in Café Bloem op de Markt 30 in Sittard.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Jan Muijtjens 0623559780.

In onderstaande bijlage vindt u alle informatie over met name de scheurtjesreactor van Tihange 2 nog eens op een rijtje gezet.