Nieuws over Math De Loo

GroenLinks hekelt sanctiecultuur

Op 4 december bracht de Nationale Ombudsman het rapport "Geen fraudeur, toch boete" uit. Hieruit blijkt dat het merendeel van de mensen dat beboet wordt voor uitkeringsfraude, niet doelbewust fraude pleegt. Ook is in een uitspraak van de Raad van Beroep aangegeven dat hoogte van boetes meer in relatie moeten staan tot de verwijtbaarheid van het individu. GroenLinks vraagt al tijden aandacht voor deze problematiek en gesterkt door de conclusies uit het rapport van de Nationale Ombudsman hebben wij raadsvragen hierover gesteld.

Lees verder

College Sittard-Geleen zet motie GroenLinks over QCP om tot concrete actie

Dinsdag 25 november 2014, berichtte Dagblad De Limburger, dat het kunststofverwerkingsbedrijf QCP en de gemeente Sittard-Geleen afspraken hebben gemaakt over de invulling van banen bij QCP door werklozen en bijstandsgerechtigden. GroenLinks is blij dat dankzij haar initiatief bij de invulling van de banen voorrang wordt geboden aan mensen met een WW- of een WWB-uitkering.

Lees verder

GroenLinks wil vinger aan de pols gemeentelijk zorgbeleid

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Sittard-Geleen op 12 november staan de veranderingen in de zorg prominent op de agenda. Voor GroenLinks staat de zorg voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben centraal. Aan de veranderingen in het nieuwe zorgstelsel -die alle gemeenten vanuit het Rijk krijgen opgelegd- kan de gemeente Sittard-Geleen zijn eigen accenten aanbrengen. Reden voor GroenLinks om het voorgestelde beleid kritisch en opbouwend te benaderen.
 

Lees verder

Commissievergadering over decentralisaties jeugdzorg en WMO

In de commissievergadering DIWZ van 16 oktober zijn de beleidsplannen en verordeningen voor de decentralisaties van de jeugdzorg en WMO behandeld. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van o.a. de jeugdzorg, de thuiszorg en de participatiewet. Dit gaat bovendien gepaard met forse bezuinigingen. Hier kunt u de bijdrage van GroenLinks raadslid Math De Loo in de commissievergadering lezen.

Lees verder