GroenLinks is verheugd dat B&W Sittard-Geleen positief is over extra opvangplekken voor asielzoekers

Het college van B&W heeft aangegeven positief te staan tegenover de vraag van de Regietafel Limburg om extra opvang voor asielzoekers te realiseren. Ook is het college bereid mogelijke locaties te verkennen. Daarbij gaat het, zo geeft het college te kennen, om een locatie met maximaal 200 opvangplekken. Zodra meer concrete informatie bekend is wordt hierover overleg gevoerd met de gemeenteraad.

Opvangplekken ontoereikend

Het aantal opvangplekken in Nederland voor asielzoekers is ontoereikend. Dat stelt de Rijksoverheid. Om daar verandering in aan te brengen heeft de overheid alle provincies gevraagd in 2020 zo’n 417 extra opvangplekken te realiseren. Voor onze provincie Zuid-Limburg coördineert de Regietafel Limburg dit proces. Dat betekent in eerste aanzet dat de Regietafel alle Limburgse burgemeesters en verantwoordelijke wethouders heeft gevraagd mee te denken over dit thema en mogelijk al opvanglocaties aan te dragen.

GroenLinks vindt dat we er alles aan moeten doen om mensen die hier komen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen in onze stad en willen graag dat kansrijke asielzoekers zo snel mogelijk Nederlands kunnen leren en hen mee te laten doen aan onderwijs en werk, liefst al tijdens hun verblijf in het AZC, zodat ze snel geïntegreerd raken. Speciale aandacht willen we voor kinderen van vluchtelingen, die vaak extra getraumatiseerd zijn. Ook voor LHBT- vluchtelingen is speciale aandacht nodig, die moeten indien nodig extra beschermd worden.