Doe mee met GroenLinks Sittard-Geleen!

Binnen de afdeling GroenLinks Sittard-Geleen vinden vele activiteiten plaats. Een actieve raadsfractie, raadsleden en burgerleden aangevuld met een aantal steunfractieleden, beïnvloeden actief de gemeentelijke besluiten.

De afdeling ontwikkelt beleidsthema's, organiseert thema-bijeenkomsten, voert campagnes en aktie.

Voor ieder is er wel iets te doen binnen de afdeling. Iets bijdragen waar je zelf ook energie van krijgt! Overweeg je om ook iets op te pakken of om mogelijk ergens aan mee te doen, steek je licht dan eens op bij GroenLinks Sittard-Geleen. We komen je graag eens bijpraten bij een kopje koffie.

Bel of mail gerust met Henk Thuis 06-21878577 of stuur een mailtje naar: henk.thuis@ziggo.nl

GroenLinks Sittard-Geleen is in beweging!

Wil je meedoen onze stad te veranderen? Mogelijkheden zat!

Hoe? Dat laten we je hier graag zien!

Permanente campagne!
Organiseer mee aan themawandelingen, bezoeken organiseren aan interessante
stadsprojecten, organiseren politieke cafe's of andere gezellige/politiek
relevante activiteiten. En natuurlijk bereiden we ons voor op komende verkiezingen!
Interesse of meer weten? Even mailen: Sittard-Geleen@GroenLinks.nl

Uitwerken beleidsthema's

Binnen GroenLinks kennen wij (momenteel) één onderzoeksgroep te weten:

 - De energieneutrale stad / wonen in Sittard-Geleen.

Informatie verzamelen, deskundigen bevragen, debatbijeenkomst organiseren, visie ontwikkelen, beleidsideeën leveren.
Ben jij een onderzoeker, meld je aan. Om mee te doen of om er meer over te horen!

Communicatie
Communicatie binnen en vanuit GroenLinks. Versterken van onze communicatie via
Facebook, twitter, website en nieuwsbrieven. En soms via persberichten of hoe
dan uit. Vertellen waar we voor staan. Delen en inspirereren!

Raadswerk
1x per maand raadsvergadering, 1x per maand commissievergadering, bijna elke
week fractie-overleg, afstemming en overleg met achterban, inhoudsdeskundigen en
betrokkenen. Zo bereiden we onze bijdragen in de gemeenteraad van Sittard-Geleen voor.

Iedere eerste zaterdag van de maand houden wij van 15:00 tot 17:00 uur een gezellige borrel bij Ernesto's, Markt 32, 6131 EL Sittard.

Iedereen is uitgenodigd om eens langs te komen en kennis te maken met de aanwezige bestuurs-en fractieleden. Ben je geinteresseerd in de locale politiek of wil je gewoon meer weten, heb je vragen? Kom gewoon eens gezellig langs om een kop koffie, iets fris of een biertje met ons te drinken.

Wij kijken er naar uit je op deze zaterdag te mogen ontmoeten!